Хууль эрх зүйн акт » Зөвлөлийн хурал
Огноо: Хайлт:
Дугаар Огноо Гарчиг Биелэлт Хавсралт файл
1 2017-01-23 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2 2016-01-18 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2016 ОНД ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
3 2015-12-10 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 09-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4 2015-10-05 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 08-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
5 2015-08-17 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 07-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
6 2015-07-02 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 06-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
7 2015-06-22 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 05-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
8 2015-05-18 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 04-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
9 2015-04-02 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2015 ОНЫ 03-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
10 2015-02-24 2015 онд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө 02 хурал
11 2015-01-27 2015 онд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө 01 хурал
12 2015-01-07 2015 онд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөө
13 2014-04-30 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 04-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
14 2014-04-08 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 03-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
15 2014-03-19 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 02-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
16 2014-02-17 ТӨР, ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2014 ОНЫ 01-Р ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
17 2014-01-02 ТӨР ЗАСГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ЗАХИРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
18 2013-05-29 Захирлын дэргэдэх зөвлөлийн хурал №07
19 2013-03-05 Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл №06
20 2013-03-05 Зөвлөлийн хурал 2013-03-05

1 2 > >> Нийт: 32